اهداف

شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس در راستای انجام مأموریت و دستیابی به چشم انداز تبیین شده خود و همچنین رفع نیاز سهامداران این شرکت که همانا تأمین کنستانتره برای خطوط کارخانه گندله سازی شرکت فولاد خوزستان و سنگ مورد نیاز کارخانه کنستانتره سازی سنگ آهن مرکزی ایران و انجام خدمات مهندسی، مدیریت و اجرا در طرح و پروژه های صنعتی و معدنی شرکت های مذکور می باشد اهداف خود را تعیین کرده است.

اهداف کوتاه مدت

 • تأمین سنگ آهن مورد نیاز شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در راستا تأمین بخشی از کنسانتره شرکت فولاد خوزستان
 • اجرای طرح اکتشافی بلوک 3 پهنه آباده – جازموریان (معدن فراتیس)
 • ایجاد بانک اطلاعاتی معادن
 • تأسیس کارخانه کنستانتره سازی از باطله های کارخانه فرآوری سنگ آهن مرکزی ایران (فاز1)
 • شرکت در مزایده ها و مناقصات معدنی
 • پروژه استفاده از کنستانتره هماتیتی

اهداف بلند مدت

 • طرح توسعه بلوک 3 پهنه آباده – جازموریان (معدن فراتیس)
 • تأسیس و راه اندازی کارخانه کنستانتره مگنتیت
 • تأسیس کارخانه فرآوری باطله های کارخانه کنستانتره سنگ آهن مرکزی (فاز2)
 • بازایابی و فروش محصولات معدنی در خارج از ایران
 • خرید سهام و مشارکت در پروژه های شرکت های بزرگ معدنی به منظور ایجاد کنسرسیوم
 • راه اندازی معادن کوچک (ذخایر پنهان)