چشم انداز

شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس در تلاش است تا در برنامه پنج ساله خود با برخورداری از سازمانی منسجم، منعطف و با استفاده از توان متخصصین خود، ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ایجاد ارزش برای مشتریان خود جهت ارائه خدمات با کیفیت و با رقابت در حوزه های مهندسی، مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی و معدنی جایگاه خود را در مقیاس شرکت های داخلی ارتقاء بخشد.

مأموریت

ارائه خدمات مهندسی، مدیریت و اجرا در کلیه پروژه ها و واحدهای صنعتی و معدنی مهمترین مأموریت شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس است تا مناسب ترین خدمات را در حوزه فعالیت خود شامل مشاوره، طراحی مهندسی، نظارت بر اجرا، مدیریت پروژه ها و طرح ها به کارفرمایان خود ارائه نماید. راهبرد اصلی شرکت کسب سهم مناسبی از بازارهای داخلی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت و با بهره گیری از تکنولوژی های جدید می باشد. شرکت ایساتیس در انجام همه وظایف بر مسئولیت اجتماعی خود تأکید دارد. اعضاء شرکت بر این باورند که پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، کیفیت فراگیر و توسعه یادگیری سازمانی و تجهیز به دانش و فناوری روز دنیا موجبات خوش نامی و اعتبار شرکت را در پی خواهد داشت. شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس اعتقاد راسخ دارد به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب رضایت ذی نفعان مهمترین هدف فعالیت های صورت گرفته است.